IKT og bevegelseshemning

Datatekniske hjelpemidler har i dag skapt helt nye muligheter for barn som i tillegg til å ha nedsatt syn og hørsel, også har motoriske vansker. Dette mediet har gitt muligheter til lek, kommunikasjon og lese- og skriveopplæring.

For mange barn vil det være nødvendig med spesialtilpasset IKT utstyr, som for eksempel spesialtastatur, trykkplate, spesialmus eller museerstatter, bryterboks, brytere, digitalt kamera, hodetelefon, mikrofon, håndleddstøtter, underarmsstøtter, leselist og scanner.

Hva slags utstyr barnet vil trenge er avhengig av funksjonsnivå, sansetap og motoriske forutsetninger. Denne vurderingen gjøres i samarbeid med en ergoterapeut i kommunen, som er den som utreder og begrunner søknaden om hjelpemidler.

Les mer om rettigheter på sidene om hjelpemidler.

Kilder

Cerebral Parese-foreningen. CP-foreningen er en interesseorganisasjon for mennesker med cerebral parese og andre lignende nevrologiske diagnoser, er i familie med en som har CP eller er interessert i cerebral parese.

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave. Hentet 11. august 2014, fra Universitetet i Oslo.

MediaLT. (2005). IT for synshemmede barn. Hentet 11. august 2014, fra MediaLT.

Les mer

Torheim, N. K. (2012). Data med barnestemme. Hentet 11. august 2014, fra forskning.no.


										
					
Sist oppdatert 08.10.2019