Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Mange barn med nedsatt syn og hørsel lærer seg å bruke IKT allerede i barnehagen, og har også tilgang til dette hjemme via PC, nettbrett osv. Mange lærer seg å spille spill og skrive på denne måten.

Du kan ikke søke NAV Hjelpemiddelsentral om PC, nettbrett, spillkonsoller eller mobiltelefon, men du kan søke om spesialprogramvare og andre spesialtilpasninger til PC og mobiltelefon dersom du har behov for det.

Les mer om rettigheter på sidene om hjelpemidler.

Når et førskolebarn med nedsatt syn og hørsel skal begynne med PC så anbefales ofte en stasjonær PC fordi:

  • Det er tungt for barnet å bære utstyr til og fra barnehagen
  • Barn med nedsatt syn og hørsel har ofte behov for en forstørrende TV i kombinasjon med PC og andre spesialinnretninger, noe som gjør det komplisert med mange ledninger eller ekstrautstyr å holde orden på.

Sarepta

Sarepta er et IKT-hjelpemiddel og program som har vist seg å fungere godt for mange barn som er født med kombinerte sansetap eller døvblindhet.

Les mer om Sarepta.

Flexiboard

Noen barn kan ha behov for et forenklet tastaur til PC. Et eksempel er Flexiboard, som er en trykkfølsom styreplate til datamaskin. Den består av felter hvor det kan defineres taster med kommandoer for hva som skal skje når de berøres. Tastaturet kan tilpasses hver enkelt og gjøre det lettere å betjene datamaskinen. Flexiboard kan tilpasses både blinde og sterkt svaksynte barn.

Du kan bruke standard tastaturoverlegg eller lage egne overlegg tilpasset individuelt med hensyn til bilder, symboler og tekst. Farger, kontraster, størrelser, taktil overflate, lydrespons osv. kan varieres. Barnet får umiddelbar respons med bilde, ord og lyd. Dette kan gjøre barnet motivert til å prøve mer.

Styreplaten er fleksibel og kan brukes til å spille musikk, lytte til eventyr, følge en matoppskrift, spille dataspill og liknende. Styreplaten kan også brukes som et kommunikasjonshjelpemiddel. Barnet kan «skrive» med både visuelle og/eller taktile bilder, symboler, helord og bokstaver.

Spillkonsoller, nettbrett og mobiltelefoner

Barn som bruker elektroniske spillkonsoller med skjerm hvor en ikke kan forstørre bildet, trekker ofte skjermen nært inntil øynene for å få en naturlig forstørring. Noen barn klarer også å spille bare ved å høre på lydene i spillet.

For barn med moderat synsnedsettelse kan det være tilstrekkelig å bruke mobiltelefonens eller nettbrettet sin egen mulighet for forstørring, endring av kontraster og bruk av lyd. For de som har behov for ytterligere tilrettelegging, finnes det eksterne program som kan forstørre tekst og bilder, forandre på fargene og kontrastene, eller lese opp teksten.

Se eksempler på IKT-hjelpemidler på sidene om IKT for barn som er svaksynte.

Kilder

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave. Hentet 28. september 2018, fra Universitetet i Oslo.

MediaLT. (2005). IT for synshemmede barn. Hentet 28. september 2018, fra MediaLT.

Sarepta. Informasjon om ordbehandling- og kommunikasjonsbehandlingsprogrammet Sarepta.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2012). Å gjøre det uforståelige forståelig. IKT som  pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen med elever med døvblindhet. Spesialpedagogikk, 77(10), 4-11. Hentet 28. september 2018, fra Skådalen skole for døvblindfødte.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2016). Å gjøre det uforståelige forståelig. Om dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon. Hentet 28. september 2018, fra Statped.no.

Les mer

Torheim, N. K. (2012). Data med barnestemme. Hentet 28. september 2018, fra forskning.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.09.2019