Bruk av sansene

Barn opplever omverden gjennom sine sanser. Barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet må lære å bruke syns- og hørselsresten på best mulig måte. I tillegg blir andre sanser som berøring, smak og lukt spesielt betydningsfulle.

Berøring og bevegelEn stor hånd holder i en liten hånd, som igjen holder i en finger.se er viktig når barnet har nedsatt syn og hørsel. Ikke bare fordi berøring kan kompensere for manglende eller nedsatt syn og hørsel. Disse sansene har stor betydning  i emosjonell kontakt og tilknytning,  og i all ekspressiv kommunikasjon som er basert på gester og tegn.

Barn kommuniserer mye gjennom tale, gester, latter og andre uttrykksmåter. Leken har ofte høyt tempo og endrer seg med raske skifter og det kan være vanskelig for et barn med nedsatt syn og hørsel å henge med.

Barns lek og barns samspill med andre involverer syn og hørsel. Videre er berøringssansen viktig for utforsking av omgivelsene og lek med objekter. I sklia og huska tas likevektssansen og muskel- og bevegelsessansen i bruk. I skogen og i gresset tas luktesansen i bruk, og smakssansen aktiveres når det er tid for mat eller en frukt.

Les mer om dette på dissse sidene om bruk av sansene.


										
					
Sist oppdatert 09.02.2018