Kommunikasjon

Barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet er ofte sårbare for det å få gode nok muligheter til å inngå i meningsfylt samspill med nærpersoner.

Grunnleggende samspill sikrer nærhet og emosjonell tilknytning til andre mennesker. Det gir også muligheter for å sanse, oppleve glede, utforske og oppleve verden på en måte som gir meningsfull forståelse av omverdenen.

OmverdenforståEi lita jente sitter på armen til en mann og de ler sammenelse og – erfaring er en grunnleggende forutsetning for å danne begreper om hendelser, følelser, mennesker og objekter i verden. Det vi opplever i verden kan vi også dele med andre gjennom å kommunisere.

Kommunikasjon handler ikke bare om å uttrykke grunnleggende behov eller ønsker om å få noe eller om å få noe til å skje.

Kommunikasjon handler også om å dele følelser, opplevelser og tanker.

Noe av dette deler vi gjennom språket, og mye deler vi gjennom det vi kaller non-verbal (ikke språklig) kommunikasjon.

Dette omfatter vanligvis ansiktsmimikk, blikkretning, stemmeleie, setningsmelodi, pusterytme, bevegelsesrytme, kroppsspenninger og tempo på bevegelser eller setninger. Det er denne delen av kommunikasjonen som gir mening til ordene.

Når vi er sammen med et barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet må vi finne flere måter å uttrykke non – verbal kommunikasjon på. Bevegelse, berøring og rytme blir viktig.

Hvert enkelt barn vil utvikle den type kommunikasjon, eller språk, som er mest naturlig og hensiktsmessig ut fra kognitive og sansemessige forutsetninger.

Noen barn lærer å snakke, andre lærer å kommunisere ved hjelp av gester, tegn eller tegnspråk. Andre igjen kombinerer tale og tegn, mens datahjelpemidler og grafiske symboler/tegn kan bli en god løsning for barn som trenger hjulpet kommunikasjon.

Hos et hørselshemmet barn kan selv små synsproblemer gi store utslag. Om barnet utvikler tegnspråklig kommunikasjon, som innebærer å få med seg informasjon både fra ansikt og hender, så kan et lite synsproblem gjøre det vanskelig å veksle mellom å se på ansikt og se på hender.

Barnet klarer kanskje ikke de raske blikkskiftene og den simultane sanseoppfattelsen som er viktig for å få med seg meningen i kommunikasjonen. Mange barn kan da ha nytte av taktil kommunikasjon, der tegnutvekslingen foregår ved at partnerne har berøringsmessig kontakt med hendene. Andre kan ha behov for taktil støtte til visuelle tegn.

Mange barn konstruerer egne gester og tegn med utgangspunkt i de sensoriske og  emosjonelle opplevelsene de har hatt og det er viktig at nærpersoner svarer på disse og forsøker å finne ut hva de kan bety. Da må man gjerne vite hva barnet har vært med på og hva det kan ha opplevd.

Kilder

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.

Nafstad, A., & Rødbroe, I. (2006). Å skape kommunikasjon med døvblindfødte. Oslo: Skådalen publication series nr. 24.

Rødbroe, I., & Janssen, M. (2009). At skabe mening. Viataal prosjekt bog III. Aalborg: Materialcentret.

Les mer

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Journal of Deafblind Studies on Communication. Foregrounds knowledge that is developing in a new academic study-line that focuses on communication and deafblindness, connected to the International Master in Pedagogical Sciences on Communication and Deafblindness at the University of Groningen in the Netherlands.

Nafstad, A. V., & Rødbroe, I. B. (2013). Kommunikative relationer. Indsatser der skaber kommunikation med mennesker med medfødt døvblindhed. Udgives i samarbeid mellom Statped og Socialstyrelsen-viden til gavn. Aalborg: Materialecentret.

Nielsen, B. A., Ramsing, B., Jensen, D. L., Selling, H. B., & Pagnozzi, M. (2013). At lære at se. Videoanalyse for professionelle der arbejder med personer med medfødt døvblindhed. Dansk. Hentet 24. febrar 2017, fra Materialecentret.

Statped. (2014). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 24. februar 2017, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 24. februar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Vege, G. (2009). Co-presence is a gift. Co-presence as a prerequisite for a sustained and shared here and now. Masteroppgave, Universitetet i Groningen, Groningen, Nederland.


										
					
Sist oppdatert 18.09.2019