Sarepta

Mange barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet, lærer seg å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i form av digitale kommunikasjonshjelpemidler, som et supplement til annen type kommunikasjon, eller som fritidsaktivitet.

Dette kan gi utvidede muligheter for å finne samtaleemner, og kan også gi barnet muligheter til å fortelle foreldre hjemme om opplevelser og hendelser i barnehagen.

IKT skal ikke erstatte mellommenneskelig kommunikasjon, men kan fungere som et hjelpemiddel som kan visualisere opplevelser og hendelser som man kan snakke videre om.

Sarepta er et IKT-hjelpemiddel og program som har vist seg å fungere godt for mange barn som er født med kombinerte sansetap eller døvblindhet.

På sidene om Sarepta kan du lese mer om dette.


										
					
Sist oppdatert 09.02.2018