Bruk av Sarepta

Sarepta gir muligheter til individuell utforming og utvidelse i takt med barnets utvikling.

Ved hjelp av programmet kan man sette læringen i system og dermed skape forutsigbarhet for barnet.

Man kan bruke programmet i forbindelse med forberedelser til ulike aktiviteter og man kan benytte det i bearbeidelse av ulike opplevelser og utflukter. Sarepta vil også kunne gi oss kunnskap om sansemessige og kognitive funksjoner hos barnet.

Ved hjelp av Sarepta vil man kunne fange barnets oppmerksomhet og dele opplevelser. Det blir mulig å ha et felles fokus og på den måten inspirere til økt kommunikasjon. Strukturen i programmet gjør det mulig å lage en god oversikt som fremmer selvstendighet.

Kilder

Sarepta. Informasjon om ordbehandling- og kommunikasjonsbehandlingsprogrammet Sarepta.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2012). Å gjøre det uforståelige forståelig. IKT som  pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen med elever med døvblindhet. Spesialpedagogikk, 77(10), 4-11. Hentet 28. september 2018, fra Skådalen skole for døvblindfødte.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2016). Å gjøre det uforståelige forståelig. Om dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon. Hentet 28. september 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018