Bøker

Det er viktig å bli lest for, fBarnehånd føler på taktile bilderor alle barn og det er viktig at barn får utforske bøker.

Barn med nedsatt syn og hørsel kan ha glede av bøker som er spesielt tilrettelagte for synshemmede.

For barn som er blinde

For barn som er blinde, finnes det bøker med punktskrift og/eller taktile bilder (bilder som man man bruke berøringssansen på).

Det går også an å lage taktile bøker selv sammen med barnet. Bøkene kan lages av stoff, skinn, plast eller andre materialer. Bruk materialer og tema som du vet at barnet er interessert i, og lag historier fra barnets liv. Det kan være historier om mamma og pappa, hunden, lekekameraten eller noe barnet har opplevd.

Familier og barnehager kan gratis låne bøker tilrettelagt for barn med synshemning på Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

For barn som er svaksynte

Tenk på

Lysforhold: Lyset bør komme inn fra siden eller bakfra for å unngå blending.

Ergonomi: For å unngå skjevstillinger, kan et skråbrett eller skråpult hjelpe.

God tid: Sørg for at barnet får god tid til å studere bilder på nært hold enten det bruker synet eller berøringssansen. Kanskje trenger barnet å bruke lupe og/eller forstørrende TV til å se på små detaljer i bildene ved behov.

Velg bøker:

  • med matt papir: unngå gjenskinn/blending
  • med fotografier: kan gi riktigere gjengivelse enn tegninger
  • med enkle tegninger (eventuelt tegn opp strekene med tusj for å gjøre dem mer synlige)
  • med fargebilder: lettere å tolke/gir mer informasjon enn bilder i sort/hvitt
  • som ikke har for mange detaljer i bildene eller for store bilder (kan være vanskelig å få oversikt over)
  • som har god kontrast mellom bilde og bakgrunn

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.03.2018