Formingsaktiviteter

Formingsaktiviteter handler om å få konkrete erfaringer med ulike materialer og redskaper, samt å lære begreper.

Taktilt bilde med trådEt barn med nedsatt syn og hørsel trenger tid på å kjenne på materialer og objekter. Ved behov for håndledning kan prinsippene ved «hånd over hånd» brukes. Dette er håndledning der barnet legger sine hender oppå ledsagerens hender. Barnet holder fingertuppene foran ledsagerens og må selv være aktiv for å kjenne på det hun eller han skal utforske og undersøke.

På denne måten kan barnet selv trekke til seg hendene om det ønsker. Unngå å gripe og føre barnets hånd. Å ha kontakt med ledsagerens hender kan skape trygghet for barnet.

Aktiviteter der en må bruke hørsels-, føle-, smaks- og luktesansen er noe alle barn vil ha utbytte av. I tillegg til at det legges vekt på bruk av sansene, vil det ofte kreves annen tilrettelegging og gode forberedelser.

Tips – barn som er blinde med nedsatt hørsel

 • oversiktlig arbeidsplass; for eksempel et brett med kant på slik at ikke ting forsvinner
 • kurv eller lignende med saks, limstift, tråd, farger og eventuelt andre redskaper i – alt ettersom hva en skal lage
 • merkede bokser og kurver med materialene en skal jobbe med sortert etter type og farge
 • materialer med ulik taktil overflate
 • sørg for at lydmiljøet er godt, reduser gjenklang i rommet og unngå bråk fra stoler (sett tennisballer på stolbenene)
 • gjør en vurdering av om barnet har mest utbytte av å jobbe alene med en voksen eller om gruppeaktiviteter kan fungere like bra
 • ta hensyn til om barnet trenger pauser. Å orientere seg, med nedsatt syn og hørsel er energikrevende
 • først og fremst skal dere ha det moro sammen

Tegnepakke fra Huseby

Litt av innholdet i Husebys tegnepakke.

Tips – barn som er svaksynt med nedsatt hørsel

 • materialene bør ha gode farger
 • materialene bør ha god kontrast til underlaget
 • ensfarget, ikke mønstret, underlag
 • godt lys på arbeidsflaten
 • bruk matte plastduker (blanke plastduker skaper blending)
 • tusj gir bedre kontraster og er lettere å se enn fargeblyanter
 • myke blyanter gir bedre strek og er lettere å se enn harde blyanter
 • bruk konditorfarge i trolldeig
 • bruk konditorfarge i melisglasur
 • bruk gjerne store tegneark og stor tusjer (noen barn har motoriske utfordringer)
 • malingsaktiviteter som innebærer store bevegelser med stor pensel kan være aktuelt for barn som ikke mestrer finmotoriske aktiviteter
 • reduser støykilder og sett tennisballer på stolben for å dempe støy

Les mer

Bye, E. (2014). Tips til Kunst og Håndverk med synshemmede. Heimdal: Statped midt.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.03.2018