Friluftsaktiviteter

Mange barn med medfødte syns- og hørselsvansker har stor glede av friluftsaktiviteter, og mange liker å være ute i vær som «kjennes», som eksempelvis regn og vind. Turer i terreng som ikke er for utfordrende kan gi gode opplevelser.

Det å gå sammen med en trygg voksen til et sted der det tennes bål og grilles pølser kan gi opplevelser som det er fint å kommunisere om etterpå. Friluftsaktiviteter er som skapt for fysisk aktivtet og det å ha det moro sammen.

Turer eller aktiviteter i friluft gir mange muligheter for å sanse verden, gjennom lukter i naturen, eller ved å berøre stein, trær eller annet som man finner.

Om vinteren er det flott å kunne ake i en bakke, gå på ski eller bare base i snøen.

Mange barn synes det er gøy å besøke en bondegård. Her er det dyr som kan berøres og luktes på, og lukten i et fjøs er helt annerledes enn de fleste andre lukter.

Terapiridning er eksempelvis på en aktivitet som mange barn i førskolealder vil ha glede av.

Les mer

Johnsgård Turistsenter AS. På Johnsgård i Østerdalen arrangeres det hvert år familieuker for barn med medfødte syns- og hørselsvansker, deres foreldre og søsken. Her legges det til rette for at alle skal oppleve naturen på land og i vann.


										
					
Sist oppdatert 23.03.2018