Rim og regler

Bevegelsesleker, rim og regler gir et godt utgangspunkt for å skape samspillsritualer som kan gjentas på tvers av sted, tid og rom. Det er ofte en lek som mange foreldre opplever at de får kontakt med barnet gjennom.

Rim og regler har en fast, men samtidig dynamisk struktur med rom for stor variasjon. Dette skaper ofte forventninger og en felles ‘her-og-nå’ opplevelse.

Ei lita jente og en voksen holder hender.De fleste barnereglene som foreldre bruker har ofte et overraskelsesmoment der det lages en pause før selve ‘høydepunktet’ i reglen utløses.

For å skape variasjon og utvidelse av denne samspillsleken, er det viktig å stoppe opp midt i rimet eller reglen, lage pauser og vente for å se om barnet uttrykker noe.

Mange voksne har et repertoar av regler og rim som de selv har lært da de var små. Hvilken regle eller hvilket rim man velger er ikke viktig.

 

Det viktigste er at man velger noe man selv er fortrolig med, som man kan leke med og synes det er moro å leke med.

Her er noen eksempler på kjente rim og regler:

  • Det kom en rev luskende…
  • Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du…
  • Bake, kake, søte…
  • Bæ, bæ, lille lam…
  • Lille Petter edderkopp…
  • Hokus og pokus, hei filiokus…
  • Ride, ride, ranke
  • Tommeltott, slikkepott…
  • Ro, ro, ro din båt…

Les mer

Enger, M. M., & Morsund, T. E. (ukjent dato). Tegnsang - sangbok for gode venner. Hentet 29. november 2016, fra Statped.no.

Statped. (2013). Gynge, gynge lille venn. Syng med tegn. Bok, sangkort og DVD. Hentet 29. november 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018