Om kombinerte sansetap

Bilde av cochlea i rødtoner.Kombinert syns- og hørselsnedsettelse hos barn i alderen 0 – 6 år peker i utgangspunktet mot to svært ulike grupper.

Disse gruppene omfatter barn som er født med en kombinasjon av syns- og hørselsnedsettelse og barn som har en eller flere sansenedsettelser som viser seg over tid

Vi skiller derfor mellom det vi kaller medfødte syns- og hørselsvansker og ervervede syns- og hørselsvansker.

Hvordan oppleves det å ha nedsatt syns- og hørselsfunksjon? Hva bør man se etter hvis man mistenker at barnet har nedsatt syn og hørsel? Hvordan undersøker man syn og hørsel? Hvordan påvirker dette aktivitet og deltakelse i sosialt samspill med omverdenen?

Disse og flere spørsmål kan du får svar på ved å lese mer på disse sidene om kombinerte sansetap.

Bildet

Cochlea og balanseorganet. © Helge Rask-Andersen, Karin Wadin & Hermann Wilbrand, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet. Foto: Christer Bäck, Akademiska sjukhuset Uppsala.


										
					
Sist oppdatert 03.01.2018