Balanse

Lekefugl med lydVår balanse bygger på et samspill mellom signaler fra tre ulike system: synet, balanseorganet i det indre øret (buegangene) og den proprioseptive sans (signaler fra muskler og ledd).

Barn med Usher syndrom type 1 har dårlig balanse som skyldes at balanseorganet i det indre øret ikke fungerer normalt, det er utslukket. Når de etter hvert plages av dårlig mørkesyn og innskrenket synsfelt på grunn av øyesykdommen retinitis pigmentosa, er ikke lenger synet til hjelp. Da har de kun signaler fra muskler og ledd som grunnlag for sin balanse, noe som er svært krevende og er en belastning på muskulaturen.

Barn med Usher syndrom type 1 lærer seg sjelden å gå før de er ca. 18 måneder gamle, og deres bevegelsesmønster senere kan oppfattes som klossete, hvis man ikke kjenner til de bakenforliggende faktorer. I krevende situasjoner vil man hos de fleste med denne diagnosen, uansett alder, se en relativt bredbeint gange.

For å mestre balanseproblemene, er det viktig å være i god fysisk form.

Kilder

Sadeghi, M. (2005). Usher syndrome, Prevalence and phenotype-genotype correlations. Sweden: Department of Audiology, Institute of Selected Clinical Sciences, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University.


										
					
Sist oppdatert 03.01.2018