Hørselsvansker

Tusenbein leke

Hørselsvansker er ofte det første som oppdages ved kombinerte sansetap som utvikler seg over tid.

Barnet må bli større før omgivelsene får mistanke om at synssansen også er berørt.

Les mer om småbarn – hørsel.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018