Mistanke om kombinerte sansetap

Når man har mistanke om at barnet ser og/eller hører dårlig, kan det være godt å vite hva man kan se etter.

Mistanke om nedsatt hørsel

Fra 2008 ble det innført landsdekkende hørselsscreening av nyfødte. Noen barn vil passere testen uten utslag for hørselstap, men så kan det vise seg senere at barnet har nedsatt hørsel.

Les om hørselsscreening av nyfødte.

Se video om hørselsscreening av nyfødte.

Dersom et barn har en atferd som tilsier at det har nedsatt hørsel, skal det tas på alvor. Ved mistanke om nedsatt hørsel, kan fastlege eller helsestasjonen henvise til nærmere undersøkelse ved hørselssentralen på sykehuset.

De fleste barn kan i perioder ha nedsatt hørsel grunnet for eksempel forkjølelser og væske i mellomøret. Dette kan gjøre at barn virker ukonsentrerte eller ikke får med seg alt som blir sagt.

For å støtte barnets utvikling i disse periodene, bør det kompenseres ved å sørge for nærhet til barnet når dere snakker sammen, gode lytteforhold og utnyttelse av synet. Ved hyppig forekommende nedsettelser kan det være aktuelt med lydforsterkning.

Les mer om tegn på nedsatt hørsel.

Mistanke om nedsatt syn

Det er ikke alltid lett for omgivelsene å oppdage om barnet har synsvansker. Nedsatt syn kan være medfødt, men kan også oppstå og utvikle seg i alle aldersgrupper.

Les mer om symptomer på synsnedsettelse.

Tegn på kombinerte sansetap

Vær oppmerksom når barnet:

  • er døvt og har et tosidig, nevrogent hørselstap uten kjent årsak
  • er døvt og ikke begynner å gå før etter 18 måneders alderen
  • synes det er mørkt der andre ser bra – og er raske til å slå på lyset inne
  • gjerne leier deg i hånden når det begynner å skumre
  • stopper litt opp når det skal ut. Kanskje det blir blendet av sollyset
  • støter borti ting, velter glass og liknende og/eller snubler i ting på gulvet
  • unngår sosiale leker som krever synsoppmerksomhet
  • er utrygg på ukjente steder

Synsproblemene i tillegg til balanseproblemene gjør at barnet kan oppfattes som ukonsentrert og «svimete».

Barnet vet ikke hvordan andre ser, og det er derfor ikke klar over at det har synsproblemer.


										
					
Sist oppdatert 03.01.2018