Synsvansker

Flere internasjonale synsundersøkelser av hørselshemmede barn viser en overhyppighet av synsrelaterte vansker. Mellom 30-40 ulike syndromer involverer både syns- og hørselssans.

Usher syndrom er den største enkeltårsaken til døvblindhet i Norge. Undersøkelser gir indikasjon på at ca. 5 % av barn med hørselshemning har Usher syndrom.

I masteroppgaven ”Synsscreening av barn med hørselshemning” fortelles det at 50 % av de hørselshemmede barna som de fant synsavvik hos, ikke hadde vært hos øyelege tidligere. Dette viser at det ordinære oppfølgingsprogrammet på helsestasjonene ikke alltid er i stand til å fange opp synsavvik hos disse barna.

Les om småbarn – syn.

Kilder

Sadeghi, M. (2005). Usher syndrome, Prevalence and phenotype-genotype correlations. Sweden: Department of Audiology, Institute of Selected Clinical Sciences, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University.

Socialstyrelsen. (ukjent dato). Erhvervet døvblindhed. Dansk. Hentet 31. oktober 2019, fra Socialstyrelsen.dk.

Torgersen, S. (2009). Synsscreening av barn med hørselshemning. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 31. oktober 2019, fra DUO Digitale utgivelser ved UiO.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 31. oktober 2019, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 31.10.2019