Synsvansker ved RP

Retinitis pigmentosa (RP) er fellesbetegnelse på arvelige sykdommer i netthinnen som medfører tap av netthinnens sanseceller. Dette gir synsnedsettelse i form av innskrenket synsfelt og senere i livet svært redusert syn. RP er den hyppigste årsaken til alvorlig synshemning hos barn og yngre voksne.

RP kan fremtre alene eller inngå som del av et syndrom.

Typisk for RP er at symptomene utvikler seg over mange år. Det er stor variasjon i forløpet fra person til person. Følgende vansker er de vanligste:

  • Nedsatt mørkesyn: Det kan oppstå vansker med å se i skumring og mørke allerede hos barn.
  • Innskrenket synsfelt: Gradvis innskrenket synsfelt / innskrenkninger av det perifere synet.
  • Lysømfintlighet: Følsomhet overfor sterkt lys. Blendingsvansker kan redusere synsfunksjonen.
  • Adaptasjon: Øyet vil etter hvert trenge lengre tid på å tilpasse seg forandringer i lysforhold.
  • Nedsatt kontrastsyn: Dette kan skape vansker når det gjelder orientering, oppfattelse av detaljer, visuell avlesing av tegnspråk og munnavlesning.
  • Nedsatt skarpsyn: Noen vil få nedsatt skarpsyn, oftest etter lang tid. En vanlig komplikasjon er utvikling av grå stær.

Les mer om syn.

Les mer om retinitis pigmentosa (RP).

Se hvordan innskrenket synsfelt kan arte seg.

Kilde

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. (2010). Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen. Hentet 4. november 2015, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.


										
					
Sist oppdatert 23.08.2018