Synsundersøkelse

Der man mistenker at barnets synsfunksjon er svekket, er det viktig å utrede dette nøye.

Vanlige synsundersøkelser som tester skarpsyn (visus), synsfelt, fargesyn, mørkesyn og kontrastsyn. Undersøkelser av netthinnen bør også inngå. Dette kan gjøres ved elektroretinografi (ERG), som er en undersøkelse som registrerer de elektriske potensialene til netthinnen/retina.

Les mer om nedsatt synsfunksjon.

Les mer om synets delfunksjoner og synstesting.

Se video av synsfunksjonsutredning:

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Læringsressurs

Se en læringsressurs fra Statped om Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng.

Kilder

Torgersen, S. (2009). Synsscreening av barn med hørselshemning. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 8. mai 2015, fra Duo ved Universitetet i Oslo.


										
					
Sist oppdatert 31.10.2019