Synsundersøkelse

Der man mistenker at barnets synsfunksjon er svekket, er det viktig å utrede dette nøye.

Vanlige synsundersøkelser som tester skarpsyn (visus), synsfelt, fargesyn, mørkesyn og kontrastsyn. Undersøkelser av netthinnen bør også inngå. Dette kan gjøres ved elektroretinografi (ERG), som er en undersøkelse som registrerer de elektriske potensialene til netthinnen/retina.

Les mer om nedsatt synsfunksjon.

Les mer om synets delfunksjoner og synstesting.

Se video av synsfunksjonsutredning:

Kilder

Torgersen, S. (2009). Synsscreening av barn med hørselshemning. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 8. mai 2015, fra Duo ved Universitetet i Oslo.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018