Berøringssansen

Barnehender setter sammen fargerik, taktil leke

Vanligvis omtaler vi berøringssansen (taktil sans) som den sansen som omfatter oppfattelse av sanseinntrykk gjennom reseptorer i huden; slik som berøring, trykk, temperatur, smerte og vibrasjoner.

Berøringssansen er en av de sansene som utvikles først i fosterlivet. Allerede når fosteret er 8 uker gammelt har det utviklet sensitivitet for taktil stimulering. Denne sansen forblir aktiv selv etter at syn og hørsel er svekket i alderdommen.

Denne sansen er delt inn i to ”systemer”.

Det ene, «det diskriminative systemet», er viktig for viljestyring av bevegelser og er med på å bestemme hvor mye vi skal reagere på smerte og temperatur. Dette kan utløse emosjonelle reaksjoner. Berøring virker sammen med andre sanser.

«Det alarmerende systemet» gir oss informasjon om blant annet smerte og kulde.

Berøringssansen er viktig og kan fungere uavhengig av synet. Tenk bare på når vi for eksempel stikker hånden ned i en lomme eller veske for å finne noe, eller når vi våkner om natten og skal finne lysbryteren.

Berøringssansen er eEn barnehånd rører ved håndflaten på hånden til en voksenn sosial sans, den er viktig for kontakt med omverdenen og er en betydningsfull kilde til emosjonell interaksjon med andre mennesker.

Berøringssansen får spesiell betydning hos barn som har syn og hørsel som er svekket. Denne sansen gir oss vanligvis masse informasjon om omgivelsene, informasjon som vi ikke tenker på at vi mottar, men som blir spesielt betydningsfull for et barn med nedsatt syn og hørsel.

Berøring danner utgangspunktet for kontakt og emosjonell nærhet i de fleste mellommenneskelige relasjoner. Å berøre og bli berørt er en viktig del av den emosjonelle kontakten vi har med andre mennesker gjennom samspill og kommunikasjon.

Kilder

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2011). Hjernen kan omorganisere seg. Hentet 24. februar 2017, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nicholas, J. (2010). From active touch to tactile communication – what’s tactile cognition got to do with it? Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Miles, B. (ukjent dato). Reflections on Deafblindness. Hands and Touch. Video. Hentet 6. november 2017, fra Perkins School for the Blind.

Les mer

Miles, B. (2005). At tale hændernes sprog fra hånd til hånd. Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Statped.no. (2017). Å berøre barn som har en synshemming. Hentet 30. januar 2018, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 20.08.2019