Likevektsansen

Likevektsansen (vestibulærsansen) forteller oss om kroppens og hodets posisjon i forhold til tyngdekraften, den forteller oss hva som er ”opp” og ”ned” og er viktig for at vi skal kunne holde oss oppreist. Denne sansen oppfanger også bevegelse, og gjør oss i stand til å holde oss orientert i tid og rom.

Likevektsansen samarbeider tett med både berøringssans og muskel- og leddsans (proprioseptiv sans).

Likevektsorganet ligger i det indre øre, sammen med sneglehuset (cochlea).

Denne sansen har en tett forbindelse med synssansen  og hjelper oss til å fastholde et stabilt synsfelt når vi for eksempel beveger oss.

Kilde

Brown, D. (2010). De glemte sanser – proprioception & vestibulærsansen. Hentet 2. mai 2013, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018