Nasjonale retningslinjer

Formålet med de ulike faglige retningslinjene fra Helsedirektoratet er å forbedre og sikre kvaliteten på undersøkelser av syn, hørsel og språk hos barn.

Blant annet ønsker man å oppdage tilstander som, hvis de forblir ubehandlet, fører til alvorlig synsnedsettelse eller blindhet, hørselsnedsettelse eller døvhet.

Det er en egen nasjonal faglig retningslinje for hørselsscreening av nyfødte barn.

Kilder

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte. Hentet 30. januar 2017, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år). Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet. 

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.01.2018