Grader av hørselstap

WHO graderer hørselstap slik:

0 – Ingen hørselsnedsettelse (25 dB eller bedre på beste øre).
Ingen eller få hørselsproblemer, barnet kan høre andre viske.

1 – Lett tunghørt (26 – 40 dB på beste øre).
Barnet kan høre og gjenta ord uttalt med normal stemme på 1 meters avstand. Rådgivning, høreapparater vurderes etter behov.

2 – Moderat nedsatt hørsel (41 – 60 dB på beste øre).
Barnet kan høre og gjenta ord uttalt med hevet stemme på 1 meters avstand. Høreapparater anbefales som oftest.

3 – Betydelig nedsatt hørsel (61 – 80 dB på beste øre).
Kan høre noen ord når det blir skreket mot det beste øret. Høreapparater er helt nødvendig. Uten hørselsteknisk utstyr er den hørselshemmede avhengig av å lese på munnen og bruke/lære seg tegnspråk.

4 – Alvorlig hørselsnedsettelse, inkludert døvhet (81dB eller større på beste øre).
Barnet kan ikke høre eller forstå selv en sterk stemme. Høreapparater kan være til hjelp for å forstå ord. Alternativ habilitering/rehabilitering en mulighet, eventuelt cochleaimplantat (CI). Den hørselshemmede er avhengig av å lese på munnen og bruke tegnspråk.

Gradene 2, 3 og 4 er klassifisert som funksjons hemmende hørselsnedsettelse.

WHO har også et klassifikasjonssystem (ICF) der hovedvekten ikke er lagt på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene.

Kilder

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

ICF-CY. Internasjonal klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

World Health Organization (WHO). WHO er FNs særorganisasjon for helse. Les om: Grader av hørselsnedsettelse.


										
					
Sist oppdatert 21.02.2018