Audiogram

Tegning av et tomt audiogram.

Hva er et audiogram?

En hørselskurve i et audiogram gir en visuell framstilling av et hørselstap. Markeringene i audiogrammet viser hvor høyt volum det må være på ulike pipelyder for at  barnet skal oppfatte dem. Resultatene på det høyre øret tegnes inn i audiogrammet med sirkler. Resultatene på det venstre øret tegnes inn med kryss.

Et audiogram kan gi oss et bilde av barnets hørsel, men det sier ingenting om hvordan barnet utnytter hørselsinntrykkene. To barn med liknende audiogrammer kan ha to svært ulike opplevelser av hørselen.

Pipelydene har ulik frekvens og styrke, og dette måles i Hertz og Decibel.

Decibel (dB)

Lyder som omgir oss i hverdagen har forskjellig lydstyrke eller volum, og dette måles i decibel (dB). Ved en hørselskurve ned til ca. 20 dB regnes det som normal hørsel. Vanlig tale ligger rundt 60 dB. Høy musikk kan ligge rundt 100-110 dB og langt høyere enn det. Grensen for ubehagelige lydinntrykk går gjerne ved ca. 110-130 dB. Da er grensen for støyskade passert.

Hertz (Hz)

Lydene som omgir oss er satt sammen av ulike tonehøyder eller frekvenser. For å angi hvilken tonehøyde eller frekvens en lyd ligger på, brukes måleenheten Hertz. Når du vet hvor mange Hertz en lyd ligger på, vet du hvor mange svingninger i sekundet lydbølgen beveger seg med. En tone med mange svingninger per sekund blir opplevd som lys. Vi sier at tonen har høy frekvens. En tone med færre svingninger per sekund blir opplevd som mørk. Vi sier at tonen har lav frekvens.

Lydene som blir benyttet ved audiometri, altså når man tegner et audiogram, er rene lyder. Det innebærer at det blir sendt lyder med kun en frekvens av gangen inn i øret på testpersonen. I språk- og omgivelseslyder er lydbildet alltid sammensatt av lyder med ulike frekvenser og overtoner.

Kilder

Sintef Unimed. (1997). Barn med funksjonshemminger i barnehage og skole. Tunghørte barn. Temahefte nr. 4. Oslo: SINTEF Unimed/Nasjonalt Læremiddelsenter. (Utgått hefte).


										
					
Sist oppdatert 13.09.2019