Hørselsmålinger og tester

Objektive tester

For barn i alle aldre kan man utføre ulike hørselsmålinger som ikke krever at barnet selv er aktivt.  Her skal vi kort nevne noen.

OAE – Otoakustiske emisjoner

Otoakustiske emisjoner  er lyd som blir dannet av de ytre hårcellene i sneglehuset (cochlea) i det indre øret. Under testingen utløses emisjonene av lyd som blir sendt inn i øregangen. Dette kan så måles med en mikrofon. Denne testen brukes ofte i screening av nyfødte barn.

AABR – Automatic Audiometry Brainstem Response

Denne målingen viser om barnets hørsel ligger innenfor normalområdet. Testen gir ikke noe nøyaktig svar på høreterskel (nivå for å oppfatte lyd). Benyttes noen ganger i screening av nyfødte barn.

ABR – Auditory Brainstem Response

ABR innebærer hjernestammerespons audiometri, og kan avsløre skader i det indre øret og på hørselsbanene opp på hjernestammenivå. Testen gjøres i naturlig søvn eller narkose.

ASSR – Auditory Steady – State Responses

Denne målingen gjøres på samme måte som ABR men er mer nøyaktig og trenger lengre tid.

Les mer om objektive hørselstester.

Subjektive tester

Subjektive tester er målemetoder som krever at barnet selv samarbeider og medvirker til testresultatene. Hvilke tester som er mest anvendelig for det enkelte barn avhenger av synsfunksjon, utviklingsalder, forutsetninger og samarbeidsvilje. Noen av disse testene omtales som

  • hint (hearing in noise test)
  • lekeaudiometri
  • Lings lyder
  • rentoneaudiometri
  • taleaudiometri
  • tympanometri
  • Visual Reinforcement Audiometry (VRA)

Les mer om subjektive hørselstester.

Uformelle tester

Når barnet ikke har forutsetninger for å delta i en audiometriundersøkelse eller en ikke vil legge barnet i narkose, kan en utføre uformelle hørselstester.

Ved uformelle hørselstester kan en skaffe informasjon om barnets reaksjoner ved å tolke barnets atferd  når det utsettes for ulike lyder fra leker med kalibrerte lyder.  Denne måten å teste på gir ikke noe sikkert bilde av hvordan barnets hørsel fungerer men kan gi et inntrykk av hvordan barnet hører.

Les mer om uformelle hørselstester.

Kilde

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2019