Mistanke om nedsatt hørsel

Det er ikke uvanlig at barn skjuler sin nedsatte hørsel for omgivelsene, bevisst eller ubevisst. Ulike strategier tas i bruk, så som å gjette, munnavlese, bruke venner/nærpersoner eller late som de hører.

Hørselsscreening av nyfødte

Nyfødt barn som får en propp i øret. Proppen er festet til en ledning som har et måleapparat i enden.Fra 2008 ble det innført landsdekkende hørselsscreening av alle nyfødte. Noen barn vil passere testen uten utslag for hørselstap, men så kan det vise seg senere at barnet har nedsatt hørsel. Nedsatt hørsel kan også bli maskert dersom barnet har en synshemning i tillegg og det kan være vanskelig å vite hva som er hva.

Les om hørselsscreening av nyfødte.

Se video om hørselsscreening av nyfødte.

Ta hørselstap på alvor

Dersom et barn har en atferd som tilsier at det har nedsatt hørsel, skal det tas på alvor. Ved mistanke om nedsatt hørsel, kan fastlege eller helsestasjonen henvise til nærmere undersøkelse ved høresentralen på sykehuset. Øre- nese- halsspesialister gjør audiologiske undersøkelser og har ansvar for den medisinske behandlingen.

De fleste barn kan i perioder ha nedsatt hørsel grunnet for eksempel forkjølelser og væske i mellomøret. Dette kan gjøre at barn virker ukonsentrerte eller ikke får med seg alt som blir sagt.

Hvis det viser seg at barnet har et hørselstap, kortvarig eller langvarig, er det viktig å tilrettelegge omgivelsene både i hjemmet og i barnehagen. For å støtte barnets utvikling i disse periodene, bør det kompenseres ved å sørge for nærhet til barnet når dere snakker sammen, gode lytteforhold og utnyttelse av synet. Ved hyppig forekommende nedsettelser kan det være aktuelt ulike hjelpemidler, for eksempel lydforsterkning.

Hvis barnet har nedsatt syn og det mistenkes nedsatt hørsel, blir det spesielt viktig å tilrettelegge for dette. Hvordan kan barnet best utnytte sin hørsel? Hvor er synsfeltet best for at barnet skal kunne få med seg den emosjonelle kommunikasjonen som ligger i vår mimikk? Hvilken posisjon er best for et godt ansikt-til-ansikt samspill?

Det er viktig å være oppmerksom på at sterke lyder kan gi vibrasjoner som gjør at barnet kjenner vibrasjoner istedenfor å høre lyden. Når en lydkilde beveger seg, kan det være det visuelle som fanger barnets oppmerksomhet og ikke lyden i seg selv.

Det at barnet reagerer som forventet betyr dermed ikke nødvendigvis at det hører normalt, men at det reagerer på andre sanseinntrykk.

Les mer om småbarn og hørselsutvikling.

Tegn på nedsatt hørsel

Tidlig diagnostisering er avgjørende for å sikre barnet en god språk- og begrepsutvikling.

Vær oppmerksom når barnet:

 • har forsinket språkutvikling
 • har dårlig eller spesiell uttale
 • babler lite
 • ikke reagerer på tiltale
 • spør mye om igjen
 • bruker øynene aktivt/ser på ansiktet ditt når du prater
 • er urolig og/eller ukonsentrert
 • trekker seg tilbake og leker alene
 • ofte er forkjølet
 • puster tungt med åpen munn
 • snorker
 • våkner mye om natten
 • har perioder med dårlig appetitt
 • tidligere har hatt ørebetennelser

Tegn på ensidig hørselstap

Vær oppmerksom når barnet har vansker med å:

 • lokalisere hvor lyd kommer fra
 • bedømme avstand til lydkilde
 • oppfatte tale fra en side
 • oppfatte tale i støyfylte omgivelse

Væske i mellomøret

Væske i mellomøret er den vanligste grunnen til nedsatt hørsel i førskolealder. Vær oppmerksom på dette når det gjelder væske i mellomøret:

 • Det kan komme ved ørebetennelse eller forkjølelse.
 • Det gjør ikke alltid vondt, barnet kan ha ”dotte” fornemmelse.
 • Kan komme og gå (fluktuerende hørselstap).
 • Kan påvirke lytteevnen og språkutviklingen.

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018