Symptomer – øynene

Skarp og uskarp solDet er ikke alltid lett for omgivelsene å oppdage om barnet har synsvansker.

Nedsatt syn kan være medfødt, men kan også oppstå og utvikle seg i alle aldersgrupper og vise seg på ulike måter.

 

Ved følgende symptomer anbefales det at fastlegen henviser til undersøkelse hos øyelege:

 • urolige øyne/nystagmus, flakkende blikk
 • unormal hodestilling
 • unormal betraktningsavstand
 • atferd som kan tyde på smerter i hodet eller øynene
 • dårlig pupillereaksjon ved endrede lysforhold
 • manglende eller dårlig blikkontakt
 • følger ikke gjenstander med blikket
 • holder ting nært øynene
 • skjeler, alltid eller i perioder
 • blir lett blendet, lysømfintlig
 • myser, gnir øynene ofte
 • ser dårlig i tussmørket, blir påfallende passiv når lyset er dårlig
 • barnet liker å stirre inn i lyskilde
 • ovale pupiller

Les mer om diagnoser og tilstander syn.

Les mer om nedsatt synsfunksjon.

Se flere videosekvenser av Amelia på synsutredning i Statped, fagavdeling syn.

Kilder

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 30. januar 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker (PDF). Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 30. januar 2018, fra Statped.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019