Ulike hørselstap

Det vil alltid være viktig å skape gode lytte- og kommunikasjonssituasjoner uansett graden og arten av hørselstap.

Den største utfordringen ved nedsatt hørsel er i kommunikasjonen. Selv om deler av lydbildet faller ut, kan en oppfatte at noen snakker. Når noen lyder mangler eller er svake, kan det være krevende å oppfatte den eksakte meningen i det som blir sagt. Omgivelsene kan ha vansker med å forstå dette, og det kan få konsekvenser for barnets språkutvikling.

En hørselskurve i et audiogram gir en visuell framstilling av et hørselstap. Markeringene i audiogrammet viser hvor høyt volum det må være på ulike pipelyder for at barnet skal oppfatte dem.

Resultatene på det høyre øret tegnes inn i audiogrammet med sirkler. Resultatene på det venstre øret tegnes inn med kryss.

Et audiogram kan gi oss et bilde av barnets hørsel, men det sier ingenting om hvordan barnet utnytter hørselsinntrykkene. To barn med liknende audiogrammer kan ha to svært ulike opplevelser av hørselen.

Pipelydene har ulik frekvens og styrke, og dette måles i Hertz og Decibel.

Diskanttap

Audiogram - eksempel diskanttap.

 

Diskanttap er den vanligste formen for hørselstap. Når hørselen er nedsatt i diskantområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de lyse tonene. Dette er toner med høye frekvenser. Tap i dette området kan gjøre

 •  det vanskelig å høre ustemte konsonanter: p, k, t, s, f og h
 •  taleoppfattelsen krevende (for eksempel vanskelig å skille kaffe/kasse)
 •  det lettere å høre mannsstemme enn kvinnestemme
 •  at omgivelseslyder falle ut, for eksempel fuglekvitter
 •  det vanskelig å oppfatte tale i støy

Basstap

Audiogram - eksempel basstap.

 

Basstap er en relativt sjelden form for hørselstap. Når hørselen er nedsatt i bassområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de dype tonene. Dette er toner med lave frekvenser, som blant annet finnes i omgivelseslyder. Omgivelseslyder hjelper oss til å orientere oss for eksempel i trafikken. Tap i dette området kan

 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å høre grunntonene i talespråket
 • gjøre det vanskelig å oppfatte tale i støy

Bassengtap

Audiogram - eksempel bassengtap.

 

Når hørselen er nedsatt i mellomområdet, kalles det et bassengtap. Betegnelsen kommer av formen på kurven i audiogrammet. Ved bassengtap kan hørselen være god i de lave og de høye frekvensområdene. Tap i dette området kan

 • påvirke taleoppfattelsen (mellomfrekvenser og diskant)
 • påvirke oppfatningen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å oppfatte tale i støy

Flatt tap

Audiogram - flatt tap.

 

Når hørselen er omtrent like mye nedsatt i alle frekvensområder, kalles det flatt tap. Avhengig av tapets størrelse, kan et slikt tap

 • påvirke taleoppfattelsen
 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å oppfatte tale i støy

Hørselssimulator

Lytt til hvordan nedsatt hørsel kan oppleves.

Kilde

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.


										
					
Sist oppdatert 03.01.2018