Medfødte syns- og hørselsvansker

Mørk kopp og talerken på lyst underlagMange barn med medfødt syns- og hørselsnedsettelse vil trenge god tilrettelegging når det gjelder det fysiske miljøet. Mange vil også ha nytte av syns- og hørselshjelpemidler.

På disse sidene om tilrettelegging for barn med medfødte syns- og hørselsvansker, kan du lese om ulike hjelpemidler, om fysisk tilrettelegging, om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og om overgang til barnehage og skole.


										
					
Sist oppdatert 15.10.2019