Forventninger til CI

Før man avgjør om barnet skal få CI eller ikke, så er det viktig at det gjøres en vurdering av barnets totale livssituasjon og hva CI kan gjøre for dette barnet. Det er viktig at vurderingen inneholder kunnskap om barnets

  • bruk av sanser
  • måter å kommunisere på
  • repertoar av følelsesmessige uttrykk
  • lyttereaksjoner
  • tempo og behov for pauser
  • leke- og samspillsrepertoar

Denne vurderingen gjøres best av foreldre i samarbeid med fagpersoner:

  • fra Rikshospitalet
  • i barnehagen som har kunnskap om barnet
  • som har kunnskap om kombinert syns- og hørselsvansker og kommunikasjon (Statped)
  • fra habiliteringstjenesten og kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Selv om vi vet mye om både metoder og omfang av innsats i opptreningen av døve barn som har fått CI, så kan ikke denne kunnskapen overføres direkte til hørselshabilitering av barn med kombinerte syns- og hørselsvansker.

Kunnskapen og erfaringen er mindre på dette området og krever nært samarbeid mellom foreldre og støtteapparatet.

Man vet imidlertid at barn med kombinerte syns- og hørselsvansker bruker lengre tid enn døve barn på å lære å oppfatte og forstå lyd. Tidspunkt for operasjon vil også spille inn når en skal vurdere om et barnet kan ha utbytte av CI.

Kilder

Dammeyer, J. (2009). Congenitally Deafblind Children and Cochlear Implant: Effects on Communication. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 14 (2), 278-288. Hentet 29. april 2015, fra Journal of Deaf Studies and Deaf Education.

Mogensen, I. (2008). Børn med medfødt døvblindhet og cochlear implant. Hentet 29. april 2015, fra Materialecentret.

Les mer

Borud, A. B., Eilertsen, L.- J., & Helgor, S. (2007).  Lyden av kommunikasjon: Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet. Andebu: Signo.

Eilertsen, L.- J. (2010). Lyden av samspill. Samspill med barn med flere funksjonshemninger, som har cochleaimplantat. Masteroppgave, Høyskolen i Volda, Volda.

Koestler, B. (2005): Musikkterapi med førskolebarn. Musikkterapi. Nr. 2, s. 9-14.


										
					
Sist oppdatert 26.03.2018