Etter lydpåsetting

Vanlig lyttetrening, forstått som isolert sansetrening, vil ikke alltid fungere godt for et barn med kombinerte syns- og hørselsvansker. Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i dagligdagse aktiviteter som involverer flere sanser på samme tid.

Siden det er så mange individuelle forutsetninger hos barna i denne gruppen, finnes det heller ingen bestemt metode som vil fungere for alle, og mulighetene er derfor mange.

Det vil uansett være viktig at man har en tilnærming til trening som opprettholder den kommunikasjonen som barnet allerede har.

I første omgang er det viktig at man har fokus på å gjøre lyd både spennende og meningsfull. Dette kan gjøres ved å ta utgangspunktet i aktiviteter, rim- og regleleker sang/bevegelsesleker, klappeleker m.m.

En begynnende innfallvinkel kan være å sette stemmelyd til bevegelser, for eksempel når man hopper sammen, eller gjør andre grovmotoriske bevegelser. Målet er at barnet blir oppmerksom på lyden og synes den er spennende nok til å ville utforske mer.


										
					
Sist oppdatert 26.03.2018