Utbytte av CI

Gutt med cochleaimplantat (CI).For barn som er døve eller har sterkt nedsatt hørsel og får operert inn cochleaimplantat (CI), er ofte målet å trene opp lydforståelsen slik at barnet blir i stand til å oppfatte og produsere tale. Med andre ord: lære å snakke og oppfatte andres tale.

For et barn med kombinerte syns- og hørselsvansker, kan opptrening og utbytte bli annerledes. Det vil avhenge av kognitive forutsetninger, grad av sansefunksjonsnedsettelse, tidspunktet for innsetting av CI og omfang, kvalitet og innhold på habiliteringen etter operasjonen.

Utbyttet av CI kan variere veldig fra barn til barn, og det er viktig at utvikling av talespråk ikke blir det eneste primære målet for opptreningen.

 

Utbytte av CI kan vise seg på mange andre områder.
Lyd kan:

  • gi informasjon om fysiske omgivelser og mennesker
  • motivere barnet til å bevege seg mot en lydkilde
  • støtte sosial og emosjonell utvikling – og gi barnet informasjon om andre menneskers følelsesstemninger via stemmen. Dette er viktig hvis barnet ikke kan se mimikk
  • bidra til å oppretteholde kontakt med andre mennesker over avstand
  • bidra til at barnets oppmerksomhet og konsentrasjon opprettholdes over tid

Kilder

Borud, A. B., Eilertsen, L.- J., & Helgor, S. (2007). Lyden av kommunikasjon: Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet. Andebu: Signo kompetansesenter.

Dammeyer, J. (2009): Congenitally Deafblind Children and Cochlear Implant: Effects on Communication. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 14 (2), 278-288.

Eilertsen, L.- J. (2010). Lyden av samspill. Samspill med barn med flere funksjonshemninger, som har cochleaimplantat. Masteroppgave, Høyskolen i Volda, Volda.

Les mer

Bertram, B., Lenarz, A., & Lesinski, T. (2000). Cochlear Implant for Multihandicapped
Children: Pedagogic Demands and Expectations. I S. B. Waltzman & N. L. Cohen (Eds), Cochlear Implants. New York: Thieme

Bertram, B. (2004). Cochlear Implantation for Children with Hearing Loss and Multiple Disabilities: An Evaluation from an Educator’s Perspective. The Volta Review, 104(4), 349 – 359.

CI-teamet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Daneshi, A., & Hassanzadeh, S. (2007). Cochlear implantation in prelingually deaf persons with additional disability. The Journal of Laryngology & Otology, nr. 1, 1-4.

Eilertsen, L.- J. (2006). Kunnskapsutvikling om CI: Erfaringer med Cochleaimplantat for barn med flere funksjonshemninger og døvblindhet. Nordisk Tidsskrift för hörsel- och dövundervisning, nr. 3, 7 – 11.


										
					
Sist oppdatert 26.03.2018