Hørselshjelpemidler

Et par rosa høreapparater til barn.Mange barn med syns- og hørselsnedsettelse bruker individuelt tilpasset høreapparat. Forut for tilpasning av høreapparatet, foreligger en hørselsutredning som kan gi nøyaktig hørestatus.

I mange tilfeller vil tilspasningen til anvendelse av et høreapparat kreve en pedagogisk innsats fra foreldre og barnehagepersonale, slik at barnet motiveres til å bruke dette. Barnet må få hjelp til å erfare at lyd kan gi mening og at lyd kan gi gode og positive opplevelser.

Om barnet bruker briller må høreapparat og briller tilpasses til hverandre.

For å kunne forstå og gjenkjenne lyd må vi vite hvor lyden kommer fra og hva lyden betyr. Mange barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet har behov for hjelp til å lære å forholde seg til lyd.

For å bli oppmerksom på lyd er det viktig å ta utgangspunkt i lyder som er, eller kan bli meningsbærende, altså lyder som man går ut fra har betydning for barnet.

Dette kan være lydopptak av kjente stemmer, musikk eller dagligdagse lyder som rennende vann, kjøkkenmaskiner, hårføner eller dørklokken. Lyder som det skal lyttes til må være klare og tydelige slik at det blir lystbetont å rette oppmerksomheten mot lydkilden.

Hvis det er nødvendigt kan lyden forsterkes ved hjelp av for eksempel en samtaleforsterker.

Les mer om hørselshjelpemidler og høreapparater.

Kilder

Rødbroe, I. (2004). Audiologi. Arbeidstekst nr. 42. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 21. august 2012, fra Nordens Välfärdscenter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.05.2018