Overganger

Overgangen fra et trygt og oversiktelig hjemmemiljø til et barnehagetilbud med mange andre barn, går for de aller fleste barn veldig bra. Det er viktig at barnehagen er oppmerksom på barnets kombinerte syns- og hørselsvansker, og at de som arbeider der får tilstrekkelig veiledning fra fagfolk med kompetanse og kunnskap på området. Overgangen må planlegges i god tid.

Forberedelser til overgangen fra barnehage til skole bør også starte så tidlig som mulig.

På disse sidene om overganger vil du finne informasjon og tips når det gjelder å begynne i barnehagen og begynne på skolen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.03.2018