Før barnet begynner på skolen

Tegnepakke fra HusebyOvergangen fra barnehage til skole kan være stor for mange barn med kombinert sansetap. I barnehagen hadde barnet trygge omgivelser og trygge relasjoner med voksne og andre barn.

Overgangen fra barnehage til skole bør derfor planlegges i god tid før skolestart og omfatte et samarbeid mellom fagpersoner og foreldre/foresatte.

Det kan være nyttig å se etter flere alternative skoler for å kunne vurdere hva som kan være best for barnet.

Barnehage og skole må også samarbeide om god tilrettelegging. Trenger barnet tekniske hjelpemidler – eller er det andre spesielle forhold som må legges tilrette?

Les om å begynne på skolen på sidene om syn.

Les om å begynne på skolen på sidene om hørsel.


										
					
Sist oppdatert 15.10.2019