Forberedelser

Mange foreldre føler seg usikre før barnet deres skal begynne i barnehagen.

Ulike spørsmål dukker opp:

 • Hvordan skal barnet klare seg i barnehagen?
 • Hvordan kommer barnet til å bli ivaretatt?
 • Hvilken kompetanse har barnehagepersonalet når det gjelder kombinert syns- og hørselsnedsettelse?

Klosser brukes som lekebilEt barn er først og fremst et unikt barn og et helt menneske.

Barnet er mye mer enn sin medisinske diagnose eller sine sansetap.

Barnet trenger å kjenne seg sett, hørt og inkludert i en barnehage som gir rom for mangfold.

Inkludering innebærer ikke at vi skal være like. Det innebærer variasjon, respekt og retten til å være ulike.

Hvor kan man få hjelp?

Før barnet skal begynne i barnehage, kan det være nyttig å ha med seg en fagperson som har kunnskap og kompetanse om kombinerte syns- og hørselsvansker.

Dersom kommunens egen pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) ikke har slik kompetanse, kan kommunen søke veiledning fra Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Planlegging

For at barnehagen skal bli kjent med barnet, barnets forutsetninger og måter å bruke sansene sine på, kan disse spørsmålene være til nytte:

 • Hvordan skaffer barnet seg informasjon om omverdenen, hvordan undersøker barnet objekter, rom og personer?
 • Hvordan bruker barnet synet, hørselen og berøringssansen?
 • Utforsker barnet med hender, føtter eller med hele kroppen?
 • Hvordan kan man tilrettelegge de fysiske omgivelsene slik at barnet får tilgang på informasjon og sanseopplevelser?
 • Hvordan kan man best lage gode betingelser for godt samspill med barnet?
 • Hvordan kan man gjøre omgivelsene interessante når syn og hørsel er nedsatt?
 • Trenger barnet hjelpemidler?
 • Er det noe spesielt barnehagen bør vite slik at misforståelser kan unngås?
 • Trenger barnet spesiell tilrettelegging med tanke på lys- og lydforhold?

Det kan være nyttig å lage en liste til barnehagen over sanger, regler og spesielle leker som barnet liker, og spesielle omgivelser som barnet liker å være i.

Les mer

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (PDF). Hentet 20. november 2014, fra Regjeringen.no.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.07.2018