Synshjelpemidler

Barn og unge med syns- og hørselsnedsettelse kan ha bruk for og nytte av hjelpemidler i førskolealderen for å avhjelpe, erstatte eller kompensere for sansetapene.

Det finnes hjelpemidler som gir barn mulighet til utfoldelse, utvikling og bedring av deres funksjonsevne. Det kan blant annet være leker og utstyr som kan stimulere og hjelpe det enkelte barnet til å fungere bedre i hverdagen.

Les mer om synshjelpemidler.


										
					
Sist oppdatert 23.03.2018