Illustrasjon for småbarn syn

Småbarn – syn

Nettsidene småbarn – syn handler om det å ha og leve med en synshemning.

Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, i familie med eller på annen måte er i kontakt med småbarn som har nedsatt syn. Noe kan også være interessant for barnet selv og barnets lekekamerater.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her kan du se små videosekvenser som viser småbarn i lek og samvær med lekekamerater og familie. Du kan også se eksempel på en synsutredning på Huseby kompetansesenter (nå Statped sørøst, fagavdeling syn). Alle videoene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for personer med hørselsnedsettelse, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om syn – Som en del av faktaopplysningene om syn og synsfunksjon, finner du også en animasjon om øyet og synsbanene i hjernen, samt en synssimulator som viser hvordan noen synsnedsettelser kan oppleves.

Deltakelse – Disse sidene handler om bruk av sansene og om hvordan barn med synsnedsettelse lærer og utvikler seg på en rekke områder. Målet er at barnet skal være aktivt, deltakende og føle mestring i lek og aktiviteter, alt ut fra sine egne forutsetninger.

Tilrettelegging – Hvordan tilrettelegge for best mulig deltakelse? På disse sidene finner du informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging, hjelpemidler, samt litt om det å begynne i barnehage og på skole.

Ofte stilte spørsmål – Kanskje du får svar på noe av det du lurer på her.

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder forslag på litteratur og lenker til videre lesing, og alle som omhandler småbarn – syn er samlet her.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst fra venstre:

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer). Her finner du mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Sist oppdatert 28.04.2020