Deltakelse

To gode vennerBarn er først og fremst barn. Noen barn har en synsnedsettelse, og mange klarer seg bra og mestrer hverdagens utfordringer med sin nedsatte funksjonsevne.

På sidene om deltakelse kan du lese om bruk av sansene og læring og utvikling hos småbarn på en rekke områder.

Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger for barnet, slik at det blir best mulig rustet til å være aktiv og deltakende både hjemme, blant lekekamerater og i barnehagen.

Å, for en reise

Av Karen Marie Oma

Utenom allfarvei
utenfor planlegging
utsendt på ukjent oppdrag
med andre sanser i bruk
tumler vi rundt

Har steiner i hendene
og nesa nedi mosen
sanker musikk
og beskriver rosehager

Super inn lærdom
fra ukjente vinkler
stopper på andre steder
enn vi ellers ville gjort

I dag er det klinkende klart
jeg hadde ikke avbestilt
denne tigerturen for alt
i verden

Kilde

Oma, K. M. (2010). Jammer og kanari. En samling drops- og tigerdikt. Sandnes: Bokforlaget Publica.

Les mer

Klingenberg, O., Kittelsaa, A. M., Holkesvik, A. H., Wik, S. E., & Kermit, P. (2015). Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. NTNU Samfunnsforskning, Avdeling for mangfold og inkludering. Hentet 6. mai 2020, fra NTNU Samfunnsforskning.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020