Bruk av hjelpemidler

Barn og voksen bruke forstørrende tv.Noen barn med synsnedsettelse har behov for hjelpemidler for å kunne utvikle seg, lære og delta aktivt i samhandling med andre.

Innføring av hjelpemidler må gjøres lystbetont og foregå i nært samarbeid og samspill med barnet selv. Det er viktig at barnet opplever mestring og ser nytten av hjelpemidlet.

Under tilrettelegging vil du finne eksempler på hjelpemidler som kan være nyttige for barn under skolealder.

På sidene om bruk av hjelpemidler kan du lese om bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og svaksyntoptikk. Bruk av andre hjelpemidler blir omtalt på andre sider under deltakelse.

Les mer

Adaptor – hjelpemidler til hobby og lek. Hjelpemidler til hobby og lek for mennesker med synshemning.

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.


										
					
Sist oppdatert 23.10.2014