Bruk av svaksyntoptikk

Barnehånd holder lupeSvaksyntoptikk, som for eksempel kikkert og lupe, brukes blant annet for å avhjelpe behovet for forstørring.

Noen av disse hjelpemidlene bedrer lysforholdene og forsterker kontrastene fordi de har innebygde lys. Andre kan i tillegg endre fargene slik at det blir lettere for barnet å se detaljer og tolke det det ser. Mange førskolebarn med synsnedsettelse kan ha glede og nytte av svaksyntoptikk i ulike situasjoner.

De fleste barn som er svaksynte, trenger forstørring for å kunne se og tolke små detaljer. I førskolealder kan for eksempel optikk brukes når barnet skal studere små insekter, se på detaljer i bilder og bøker eller se på detaljer på avstand.

Når små barn skal begynne å bruke optikk, bør du velge situasjoner der barnet får en opplevelse av å se bedre og umiddelbart erfarer nytten av å bruke hjelpemidlet.

Det finnes to ulike kategorier optiske hjelpemidler: optiske og elektronoptiske. Elektronoptiske hjelpemidler er de som er konstruert slik at elektronisk og optisk teknologi benyttes sammen.

På sidene om bruk av svaksyntoptikk kan du lese om bruk av følgende optiske hjelpemidler: lupe, kikkert, forstørrende TV (CCTV), digitale luper og digitale kamera.

Det offentlige kan etter søknad gi stønad til noen av hjelpemidlene, mens andre må man betale selv.

Se eksempler på optiske og elektronoptiske hjelpemidler.

Kilder

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Øjenforeningen i Danmark. (2011/2015). Hentet 18. mars 2016, fra Øjenforeningen. Se publikasjoner og velg Svagsynsoptik.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019