Bruk av digitale luper

Hender som bruker digital lupe.Noen barn med sterkt nedsatt synsfunksjon kan ha nyte av en digital lupe.

Dette er en elektronisk lupe som består av et mikrokamera og en LCD-skjerm. Størrelsen på skjermen og forstørringsmulighetene varierer mellom ulike modeller.

Enkelte digitale luper kan fryse bildet, eller lagre bildet dersom en ønsker å studere detaljene senere. Lupen plasseres direkte på det som skal forstørres.

Fordeler med digital lupe

  • mulighet for mer forstørring enn med vanlig optikk
  • mulighet for å velge mellom fargemodus, sort/hvitt eller hvitt/sort modus
  • mulighet for å velge kunstige farger ved lesing

Ulemper med digital lupe

  • på grunn av stor forstørring ser en bare en liten del av bildet eller teksten, og det er vanskelig å få oversikt

Kilder

Lund, R. (2007). Digitale luper. Optikeren -Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap,28(2), 70-72. Hentet 29. juni 2016, fra Optikeren, Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 29. juni 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 29.06.2016