Bruk av forstørrende TV

Forstørrende TV viser insektForstørrende TV er et elektronoptisk hjelpemiddel, som ofte blir kalt lese-TV eller CCTV (Closed-circuit television).

Hjelpemidlet består av et videokamera, en skjerm og som oftest en plate under kameraet. På denne platen kan man legge det man ønsker å få forstørret opp, slik at detaljene kommer tydelig fram.

 

 

Eksempler på ting en kan forstørre opp

 • bilder i bøker
 • foto av kjente personer
 • gjenstander og leker
 • hendene sine
 • insekter eller andre ting en finner ute
 • tekst/symboler/logoer

Hvordan lære barnet å bruke forstørrende TV

Barnet må lære forstørring/forminsking, stille skarpt og skanning. Her er noen eksempler på fremgangsmåte

 • La barnet sette fingeren på det som skal forstørres. Det kan være lettere å lete seg fram til fingeren enn gjenstanden på skjermen.
 • Skann systematisk. Her er ett eksempel: Lag et ark med linjer og noen små figurer spredd utover på forskjellige steder på linjene.
  • start med å lete i øverste venstre hjørne av arket
  • let fra venstre mot høyre og skyv platen tilbake langs linja (lærer leseretning samtidig)
  • skyv platen litt fra deg for å finne neste linje som du skal skanne
  • fortsett slik til du har skannet/lest hele arket
 • Jobb systematisk på samme måte som over for å finne det du skal i bøker, bilder og gjenstander.

Når barnet har blitt fortrolig med og har lært seg hvordan forstørrende TV fungerer, kan en datamaskin kobles til. Ofte brukes felles skjerm. Denne skjermen kan deles i to bilder, der det ene delen viser det som ligger under det forstørrende TV og den andre viser PC-bildet. Da kan barnet se på bildet fra en bok samtidig som det kan skrive bokstaver eller tall som hører sammen med bildet.

Kilder

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 18.09.2013