Bruk av kikkert

Mor og barn ser i kikkertFor mange synshemmede er kikkerten et uunnværlig hjelpemiddel i mobilitet og orientring. For å bli fortrolig med kikkerten, viser forskning fra Sverige og USA at det er en fordel å introdusere kikkert for barn allerede i 2-3 års alderen.

Undersøkelser i Norge viser at mange ungdommer med synshemning har kikkert, men at få bruker den aktivt. En av grunnene kan være at de ikke har fått god nok opplæring og dermed ikke mestrer eller forstår nytten av hjelpemidlet. Ved å lære å bruke kikkert tidlig, kan barnet bli vant til å bruke den og forhåpentligvis fortsette med det gjennom barne- og ungdomsalder.

Kikkertopplæring

I Sverige har noen forskere i samarbeid med forskere fra USA utviklet en egen opplæringsmetode for bruk av kikkert, «Se Mer». Denne metoden er ett eksempel på hvordan kikkertopplæring kan foregå for førskolebarn.

I førskolealderen er det ikke et mål i seg selv å nå alle trinnene i kikkertopplæringen. Det høyeste nivået, å følge gjenstander i bevegelse, er vanskelig.

Men ved å begynne tidlig og øve systematisk, vil en kanskje kunne klare å nå de tre til fire første trinnene i denne modellen. Dette vil gi barnet et fortrinn når det begynner på skolen og skal være med klassen sin ut i naturen, på turer og ekskursjoner.

Trinnene i denne modellen er

Dorull som kikkert

  • Leketrene uten ekte kikkert, gjerne sammen med andre barn. Det vil si å øve på å se gjennom et hull, for eksempel en dorull. Kanskje leke sjørøver? Klarer barnet å identifisere/gjenkjenne det hun eller han ser gjennom dorullen og andre ruller med mindre diameter?
  • Lære å gjenkjenne objekter ved hjelp av en ekte kikkert, først på nært hold.

 

  • Lære å skanne omgivelsene systematisk for å lete etter gjenstander, lære strategier for å søke etter et objekt (finne det du skal se på).

Jente søker med kikkert

  • Lære å stille ”skarpt”. Den voksne viser barnet forskjellen mellom skarpt og uskarpt og forklarer barnet hvordan det skal skru på objektivet for å få et tydelig bilde. Barnet bør få hjelp til dette, slik at hun eller han opplever mestring.
  • Lære å orientere seg med kikkert – finne ut hvor man er i omgivelsene.
  • Lære å følge ting i bevegelse mens en selv er i ro, for eksempel en bil eller ball i fart.

Kilder

Certec. (2005). Se Mer. Hentet 23. mai 2017, fra Certec.

Ryen, H. T. (2008). Midt i siktet. Svaksynte ungdomsskoleelever og optiske hjelpemidler. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

Les mer

Eide, H., & Tømta, A., (2003). Kikkerter for svaksynte: veileder for pedagoger og formidlere. Oslo: Norges Blindeforbund. (Egner seg best for litt større barn).

NAV – hjelpemiddeldatabase. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.

Tømta, A. (2003). Kikkerter for svaksynte. Råd og øvelser for nye kikkertbrukere. Oslo: Norges Blindeforbund. (Egner seg best for litt større barn).

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 23.05.2017