Bruk av luper

Luper er optiske hjelpemidler som populært kalles forstørrelsesglass. Hensikten med å bruke lupe er å forstørre detaljer på nært hold.

Det finnes mange typer luper. Noen har håndtak, noen er montert på stativ og noen har innebygd belysning. Luper finnes i forskjellige styrker. Hvilke luper som er best for den enkelte, er avhengig av synsfunksjon og hva lupen skal brukes til.

Gutt ser i lupeFor barn under skolealder kan det være nyttig med:

  • lommeluper (innslagslupe eller lupe med håndtak) med eller uten lys som en lett kan ha med seg på tur
  • luper på stativ som en kan legge ting under
  • luper som legges flatt ned på for eksempel en bok og ligger stødig på underlaget (lysstein)

Utfordringen med bruk av luper er at det kan være vanskelig å finne den rette avstanden mellom øyet, lupen og det en skal se på for å få den rette forstørring.

Ofte må lupen holdes nært inntil øyet for at barnet skal få et klart bilde inn på netthinnen. Dette er både slitsomt og krevende. Det kan derfor være lettest å begynne med luper som står på stativ. Da trenger ikke barnet å holde lupen selv og avstanden til det som skal forstørres er konstant fordi avstanden er bestemt av høyden på stativet.

Kilder

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Øjenforeningen i Danmark. (2011). Hentet 18. mars 2016, fra Øjenforeningen. Se publikasjoner og velg Svagsynsoptik.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 18.03.2016