Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

De fleste barn under skolealder har i dag tilgang på IKT hjemme og/eller i barnehagen. Dette kan være i form av et nettbrett, en PC, mor og far sine mobiltelefoner eller andre elektroniske spillkonsoller med skjerm. Mange barn begynner å spille spill og lekeskrive på disse tekniske apparatene fra de er ganske små.

Det er viktig at barn med synsnedsettelse også får tilgang til denne teknologien på lik linje med barn som har normalt syn.

Du kan ikke søke NAV Hjelpemiddelsentral om nettbrett, PC, spillkonsoller eller mobiltelefon, men du kan søke om spesialprogramvare og andre spesialtilpasninger til PC og mobiltelefon dersom du har behov for det.

Les mer om rettigheter på sidene om hjelpemidler.

Nettbrett

Bruk av nettbrett har blitt mer og mer vanlig, også for småbarn.

Mange barn som er svaksynte og blinde bruker nettbrett. Nettbrett er stort sett beregnet for bruk på Internett, og har mange av de samme mulighetene som en vanlig datamaskin.

Nettbrett har mange muligheter som gjør den spesielt god egnet for personer med synshemning. De har mulighet til å bruke den samme teknologien som andre barn, uten bruk av spesialprogrammer.

Noen fordeler sammenliknet med PC er for eksempel:

  • touch-skjerm, det vil si den styres rett på skjermen
  • enkel forstørringsmulighet
  • kamerafunksjon kan brukes til forstørring
  • lav størrelse og vekt, lett å bære med seg
  • rask oppstart
  • bra batterikapasitet
  • hverdagsteknologi, som betyr at det er mange som har erfaring med denne teknologien

Apps (App-er/Apper/Applikasjoner)

App er en forkortelse av ordet «applikasjon». Det er en programvareløsning som er laget for å kjøre på smarttelefoner og nettbrett. Det finnes noen såkalte web apps som kjører på nettet. Apps gjøres tilgjengelig gjennom digitale distribusjonsplattformer.

Det utvikles stadig nye apps for både iOS og Android.

PC

Når førskolebarn skal begynne med PC anbefales ofte stasjonær PC fordi:

  • Det er tungt for barnet å frakte bærbart utstyr tur/retur barnehagen.
  • Barn som er svaksynte har ofte behov for en forstørrende TV i kombinasjon med PC, noe som gjør det komplisert med mange ledninger å holde styr på.

For å kunne bruke PC må barn som er blinde lære seg å bruke tastaturet til å manøvrere seg rundt i skjermbildet. Barn som er svaksynte bør også lære seg dette. Det kan være vanskelig å se en liten musepeker og kan ta lang tid å finne små ikoner på skjermen. Syntetisk tale kan også være aktuelt.

Hvis barnet er motivert for det, kan det også være lurt å øve på hurtigtaster og touch-metoden i tiden før barnet begynner på skolen. Det finnes egne touch-programmer for synshemmede. Dette kan NAV hjelpemiddelsentral i fylke ditt hjelpe deg med.

Husk å plassere PC-en slik at det ikke blir reflekser fra lysarmaturer eller vinduer i skjermen.

Forenklet tastatur

Gutt som bruker Flexiboard.Noen barn kan ha behov for et forenklet tastaur til PC. Et eksempel er Flexiboard, som er en trykkfølsom styreplate til datamaskin. Den består av felter hvor det kan defineres taster med kommandoer for hva som skal skje når de berøres. Tastaturet kan tilpasses hver enkelt og gjøre det lettere å betjene datamaskinen. Flexiboard kan tilpasses både blinde og sterkt svaksynte barn.

Det kan brukes standard tastaturoverlegg eller egne overlegg tilpasset individuelt med hensyn til bilder, symboler og tekst. Farger, kontraster, størrelser, taktil overflate, lydrespons osv. kan varieres. Barnet kan få umiddelbar respons med bilde, ord og/eller lyd. Dette kan gjøre barnet motivert til å prøve mer.

Styreplaten er fleksibel og kan brukes til å spille musikk, lytte til eventyr, følge en matoppskrift, spille dataspill og liknende. Styreplaten kan også brukes som et kommunikasjonshjelpemiddel. Barnet kan «skrive» med både visuelle og/eller taktile bilder, symboler, helord og bokstaver.

Spillkonsoller og mobiltelefoner

Barn som bruker elektroniske spillkonsoller med skjerm hvor en ikke kan forstørre bildet, trekker ofte skjermen nært inntil øynene for å få en naturlig forstørring. Noen barn klarer også å spille bare ved å høre på lydene i spillet.

For barn med moderat synsnedsettelse kan det være tilstrekkelig å bruke mobiltelefonens egen mulighet for forstørring, endring av kontraster og bruk av lyd. For de som har behov for ytterligere tilrettelegging, finnes det eksterne program som kan forstørre tekst og bilder, forandre på fargene og kontrastene eller lese opp teksten.

Kilder

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave. Universitetet i Oslo, Oslo.

IT for synshemmede barn. Sluttrapport fra prosjekt. Et prosjekt i regi av Helse og Rehabilitering. Prosjektledelse: MediaLT. Oslo 2003.

Pukstad, T., Johansen, M. S., & Haugen J. G. (versjon 2014). iPad og svaksynte – hvordan bruke iPad i skolen (2014). Hentet 27. august 2018, fra Statped.no.

Statped.no. På Statped.no finner du oppdatert informasjon om bruk av nettbrett og apper for barn og unge med spesielle behov. Søk på «nettbrett» eller «apper» i søkefeltet.

Ulseth, T., Pihl, R., & Abrahamsen, M. (2012). app. Hentet 27. august 2018, fra Store norske leksikon.

Les mer

Torheim, N. K. (2012). Data med barnestemme. Hentet 27. august 2018, fra forskning.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019