Bruk av sansene

Barnehånd kjenner på sameskoBarn opplever omverden gjennom sine sanser. Et barn med nedsatt synsfunksjon må lære å bruke synsresten sin på best mulig måte. Når synet er helt eller delvis nedsatt, er det de andre sansene som må erstatte synstapet.

Hørselen regnes som den viktigste fjernsansen og følesansen som den viktigste nærsansen. Men også informasjon barnet får gjennom muskler og bevegelse, lukt og smak, er med på å gi barnet forståelse av omverden. Les mer om dette på sidene om bruk av sansene.

Tolv øyne

Av Solveig-Marie Oma

Du sier at jeg ikke kan se.
Jaha,
men du tar feil.
Jeg har ti øyne,
et på hver
fingertupp.
Selvfølgelig kan jeg se.

Jeg har også to
store oversiktsøyne.
Et på hver side
av hodet.
Dem kan jeg se
gjennom vegger og
rundt hjørner med.

Kilder

Oma, K. M. (2010). Jammer og kanari. En samling drops- og tigerdikt. Sandnes: Bokforlaget Publica.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 16.01.2013