Smakssansen

Bilde om smakssansen.Smaken (den gustatoriske sansen) er knyttet til egne smaksceller. Vi kan oppfatte minst fem forskjellige smaker: surt, søtt, salt, bittert og umami (smaksstoffene fra proteiner i kjøtt og alger).

Smakssansen er mer fremtredende jo yngre vi er. Smaksreseptorene (smaksløkene) utvikles tidlig i fosterlivet og et nyfødt barn kan diskriminere mange typer smak. Allerede fra barnet er noen måneder gammelt vil det utforske verden ved å smake på ting.

Smak og lukt samarbeider, så det vi oppfatter som smak kommer fra både smak og lukt. Men stimuli fra disse sansene beveger seg langs ulike nervebaner opp til hjernen.

Er maten ødelagt, vil både lukt og smak varsle om det.

Smakssansen, sammen med luktesansen, bidrar til viktig og betydningsfull informasjon for personer med nedsatt syn. Det er viktig å respektere barnets smakspreferanser så mye som mulig.

For et barn med nedsatt syn er det lurt å fortelle hva som serveres. Barnet bør også få god tid til å lukte og smake på maten.

Er det et barn som blir matet, er det viktig å forberede barnet på hva som kommer på skjeen før barnet får det i munnen.

Når barnet blir litt eldre kan vi beskrive konsistens og smak, si navnet på retten og hva den inneholder.

Kilder

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 25. februar 2017, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Jansen, J., & Glover, J. (2011/2016). Smakssans. Hentet 25. februar 2017, fra Store norske leksikon.

Store norske leksikon. (2005-2007). Umami. Hentet 25. februar 2017, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 25.02.2017