Synssansen

Baby ser med store øyneSynssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss, både på nært hold og på avstand.

Selv om synet ikke er ferdig utviklet ved fødselen, registrerer det nyfødte barnet både lys, former, farger og bevegelse. Gjennom synsinntrykkene vekkes oppmerksomheten som holder barnet våkent og nysgjerrig.

Synssansen er av stor betydning med hensyn til kontakt, kommunikasjon, læring og sosial samhandling. Øyekontakt og blikkretning mot det samme er med på å skape felles oppmerksomhet. Det seende barnet lærer også mye ved å se på andre og imitere dem. Synet blir også en pådriver for utvikling av kroppsbevissthet, begreper, rom- og retningssans og praktiske ferdigheter.

Fargerikt lekedyrEt barn med nedsatt syn må lære å utnytte synsresten sin best mulig. Det er viktig å stimulere barnet til å bruke synet sitt. For å gjøre det lettere for barnet kan omgivelsene tilrettelegges med hensyn til gode lysforhold og bruk av farger og kontraster på leker og omgivelser.

Slik kan barnet bli mer oppmerksom på verden rundt seg; oppdage mer, gjenkjenne mer og lære å tolke sine synsinntrykk.

 

Kilde

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. (2012). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (s. 327-345). Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Les mer

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 30. april 2016, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.


										
					
Sist oppdatert 30.04.2016