Synsstimulering

Med synsstimulering menes her å legge til rette for utvikling og bruk av synet dersom barnet har en synsrest. Et spedbarn som ser dårlig, har ikke de samme forutsetningene som et barn som ser godt. Det blir heller ikke motivert i samme grad til å:

Liten gutt studerer blomster

 • se på mor/far/andre nærpersoner
 • invitere til samspill og lek ved bruk av blikk
 • imitere andres mimikk, kroppsspråk og bevegelser
 • se på leker, se i bøker og tolke bilder
 • betrakte omgivelsene

Nærpersonenes oppgave blir å gjøre barnet oppmerksom på at det finnes mye spennende å se og ta på. Du kan motivere barnet til å bruke synet sitt (bli synsoppmerksom) ved å være fysisk nær barnet i samspill og lek. Bruk gjerne deg selv og ditt eget ansikt ved blant annet å lage grimaser og lyder. La barnet få utforske deg med hendene sine. Ha forventninger til at barnet skal bruke synet i naturlige situasjoner og gi det god tid til å se.

Hvordan lære å tolke avstand og dybde?

Gutt klatrer på benk.Ha hovedfokus på lek, ikke særtrening.

Barn lærer å tolke avstander og dybde gjennom erfaring. Det kan være lurt å gå den samme stien, den samme veien, den samme ruta på utelekeplassen om og om igjen til barnet har lært seg de ulike høydeforskjellene. Dette skaper trygghet og øker barnets selvstendighet.

Aktiviteter som spontant fremmer hopping, hinking, dansing, kryping i ulike typer terreng, bør daglig integreres i lek og samspill med andre.

Høyder og avstander kan forklares ved å ta utgangspunkt i barnets egen kropp. Du kan for eksempel si: «Det er like høyt som opp til kneet ditt» eller «Det er like langt som fra albuen og ned til håndleddet ditt.»

Noen gode råd

Voksen leker og bruker mimikk

 • presentere leker på riktig avstand
 • bruk leker med klare farger og gode kontraster
 • bruk ensfarget underlag for leker
 • ha gode lysforhold der barnet leker oppholder seg
 • bruk leker med lyd for å fange barnets oppmerksomhet
 • skjerm barnet for uønsket lyd/støy

Kilder

Jangdin, G. (1994, 2000). Synstimulering. Den tidiga synutvecklingen teori och praktik. Umeå: SIH Läromedel.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 30. april 2016, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. B. (2012). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I: E. Befring, & R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.


										
					
Sist oppdatert 30.04.2016