Fysisk aktivitet

Gutt balanserer på plankeDe fleste småbarn bruker kroppen sin aktivt. Kroppen er skapt for å bevege seg, og dette er helt grunnleggende for alle barns utvikling.

Helt fra barnet er født, lærer det å bli kjent med seg selv og verden omkring seg gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Selve grunnlaget for motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse legges tidlig.

Barn med nedsatt syn kan ofte trenge en ekstra innsats for å komme igang med sin sansemotoriske utvikling. Men hva betyr egentlig dette? Hvordan skal barnet motiveres til å komme fra et utviklingstrinn og over i neste?

Noen ganger må det legges til rette for lek og bevegelse. Små barn må få anledning til å utfolde seg på en allsidig måte i fysisk lek og aktivitet for å få erfaringer med å bruke kroppen sin. Målet er at fysisk aktivitet skal være gøy!

På sidene om fysisk aktivitet kan du lese om sansemotorisk utvikling, hvordan motivere til aktivitet og bevegelseslek og også få noen praktiske råd.

Les mer

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.


										
					
Sist oppdatert 23.10.2014