Å motivere til aktivitet

Gutt står i huskeFor barn som er blinde eller sterkt svaksynte kreves litt ekstra innsats for å få i gang den sansemotoriske utviklingen.

La barnet bruke god tid på hvert utviklingstrinn slik at det får sjansen til å skaffe seg tilstrekkelig erfaring. Gi mulighet for mange nok repetisjoner og mange nok variasjoner til at bevegelsen blir så godt innlært at barnet ikke lenger må konsentrere seg for å utføre den.

 

Tips for å få i gang utviklingen

 • Å løfte hodet: Start gjerne med å la barnet ligge på magen på brystet ditt. Det er trygt og godt. Du kan gi barnet lyst til å løfte hodet ved å blåse luft eller lage fine lyder med stemmen.
 • Å åle seg fremover på gulvet må skje trygt og være fristende. Vær like ved. Gjerne med en hånd på barnet. Bruk stemmen til å lokke fram bevegelse.
 • Å sitte: Barnet trenger god tid på å komme seg opp i sittende stilling. Fra denne stillingen skal det øves mye på å komme til krabbestilling og tilbake til sittende igjen.
 • Å krabbe framover: Barnet må kunne stå trygt og stabilt i firfotstilling (krabbestilling) før det våger å flytte armene. Det er enklere å krabbe sidelengs eller bakover enn fremover. For å få barnet til å krabbe forover, kan du la det krabbe sammen med deg (du i krabbestilling over barnet) eller mellom to voksne.

Å lære å gå

Å lære seg å gå uten støtte krever trygg og god innlæring. Barnet vil støtte seg mot møbler, gå med en vogn eller holde i en hånd i lang tid etter at det kan gå noen skritt uten støtte.

Noen gode råd i innlæringen

 • Det blir viktig å forberede barnet verbalt ved at du for eksempel sier: «Nå skal vi to gå bort til lekekassen».
 • De voksne må trygge barnet med å si at de er der.
 • Oppmuntre barnet til å prøve selv.
 • Gi barnet en oversikt over rommet:
  • Fortell hva og hvem som befinner seg der.
  • Utforsk rommet sammen med barnet.
  • Vis barnet kjennemerker som det kan orientere seg etter.
  • Skjerm for støy slik at barnet kan konsentrere seg om å gå.
  • Legg tilrette omgivelsene ut fra barnets synsfunksjon.

Skape motivasjon

Barn på første skiturKunnskap om seende barns bevegelsesmønster er et godt grunnlag når man skal motivere barn som har en synshemning til aktivitet.

Ber du for eksempel mange seende barn komme seg opp på en sofa, vil du erfare at de velger ulike fremgangsmåter. Barna vil se på hverandre, herme og stadig få nye bevegelsesmønster. Den voksne kan vise barnet med synsnedsettelser hvordan de andre gjør det.

 

Barnet må få mulighet til utfoldelse i fri lek slik at det kan erfare med egen kropp og egen innsats.

Her følger noen eksempler

 • gå opp og skli ned en sklie
 • gå/sykle trehjulssykkel langs, rundt, mellom og gjennom
 • løfte tunge og lette gjenstander
 • fylle bøtter og tømme ut
 • krabbe oppover og rulle nedover

Kilder

Krafft, H. 0. (2004). Lek og bevegelse. Bevegelsesutvikling hos små barn som er blinde eller sterkt svaksynte. CD med barnesanger. Statped skriftserie nr. 31. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 20. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019